Đào tạo khối quản lý nhà hàng

Một buổi đào tạo về COS cho khối nhà hàng và đứng lớp là một trong những Quản lý chuỗi thương hiệu Goldsunfood

Thay vì những sự căng thẳng, mệt mỏi của các buổi học thực tế, buổi đào tạo lại mang đến những tiếng cười, sự thoải mái trên khuôn mặt mỗi “học viên”Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những buổi đào tạo ý nghĩa như thế này.

Back To Top